Ako vybrať najvhodnejší booking engine

Množstvo informácií, aktuálne novinky, postrehy, odporúčania, nápady od nás i zo sveta, tipy a skúsenosti.

Ako vybrať najvhodnejší booking engine

0 komentárov

V predchádzajúcom článku sme sa venovali potrebe mať booking engine (online rezervačný systém) na webových stránkach hotelov. V tomto článku si povieme, aké sú možnosti a koľko stojí online rezervačný systém.

Čo by ste mali dostať od svojho dodávateľa booking engine? Ktoré funkcie sú pre váš hotel najdôležitejšie a bez ktorých môžete žiť? Z nášho pohľadu by váš dodávateľ rezervačného systému mal poskytnúť vysoko flexibilné, plne kontrolovateľné riešenie bohaté na užitočné funkcie spolu s vynikajúcou zákazníckou podporou.

Poznámka:
Booking engine je aplikácia umožňujúca klientovi zistiť v reálnom čase, či má hotel voľné izby, príp. pobytový balík, koľko pobyt v hoteli stojí, objednať si doplnkové služby a zároveň si svoju rezerváciu online objednať.

Online rezervačný systém pre hotely

Vzhľadom k tomu, že existujú desiatky dodávateľov booking engine, budeme simulovať zjednodušený príklad na hoteloch s rôznou kapacitou (20, 40, 60 izieb).

Budeme vychádzať z toho, že všetky izby počas mesiaca budú plne obsadené vo všetkých 3 hoteloch. Predpokladáme, že cena za izbu bude v hoteloch rovnaká, a to 70 € / noc. Celkové mesačné tržby dostaneme ako súčin počtu prenocovaní a ceny izby za noc.

Tabuľka bude vyzerať nasledovne:

Online rezervačný systém

Kvôli lepšiemu pochopeniu rentability booking engine budeme počítať s tým, že polovica rezervácií je vykonaná prostredníctvom OTA`s (napr. Booking, HRS, Expedia, …) a druhú polovicu rezervácií tvoria priame rezervácie urobené prostredníctvom vlastnej webovej stránky – booking engine.

Následne si vypočítame pomer tržieb podľa jednotlivých kanálov. Pri hoteli č. 1 sú mesačné tržby prostredníctvom OTA`s vo výške 21 000 € (50 % z 42 000 €), prostredníctvom booking engine taktiež vo výške 21 000 € (50 % z 42 000 €). Týmto istým spôsobom si vypočítame pomer tržieb aj pri hoteli č. 2 a 3.

Budeme uvažovať s tým, že výška provízie pri tržbách prostredníctvom OTA`s je 15 %. Celkovú mesačnú/ročnú výšku provízií, ktorú hotel musí zaplatiť zobrazuje tabuľka nižšie. Pre tento názorný príklad neberieme do úvahy zrážkovú daň.

Online rezervačný systém

Tu je potrebné si uvedomiť, že výška provízie je kalkulovaná z celkovej ceny s DPH!

Ako sme v predchádzajúcom odstavci uviedli, polovica rezervácií je urobená prostredníctvom vlastnej webovej stránky – booking engine. Je potrebné, aby hoteliéri využívali v maximálnej miere všetky dostupné možnosti na zvýšenie priamych rezervácií. Napríklad jedným z praktických nástrojov je Price check widget, ktorý je vytvorený za účelom zvýšenia priamych rezervácií a nasmerovania návštevníkov vašich webových stránok na online priamu rezerváciu!! Zvýšeniu priamych rezervácií sme sa venovali aj v predchádzajúcich článkov a tejto téme sa budeme venovať pravidelne aj naďalej.

Online rezervačný systém

Dostávame sa teraz k najdôležitejšiemu bodu a to výpočtu poplatkov za používanie booking engine. Budeme uvažovať s 2 cenovými modelmi. Booking engine s fixným mesačným poplatkom bez ohľadu na objem rezervácií a booking engine s percentuálnym poplatkom odvíjajúcim sa od objemu rezervácií.

Pri booking engine s fixným mesačným poplatkom sme zobrali do úvahy priemerné mesačné poplatky dodávateľov ako je SiteMinder, AvailPro, Bookwize, Cloudbeds. Pre úplný komfort a automatizáciu celého procesu online rezervácie je nevyhnutné, aby booking engine bol priamo prepojený na PMS (pozn. PMS = Property Management System) alebo inak povedané na hotelový informačný systém.

Online rezervačný systém

Cieľom každého hoteliéra je okrem iného zabezpečiť čo najvyššiu obsadenosť hotela za čo najlepšie ceny v danom čase v priebehu celého roka. Webová stránka je pre hoteliérov marketingovým nástrojom č.1.

ZÁVER:
Ako je vidieť z tabuľky vyššie, vo všeobecnosti pri narastajúcom počte priamych rezervácií prostredníctvom webovej stránky hotela je pre hoteliérov výhodnejší booking engine s fixným mesačným poplatkom. Pri percentuálnom mesačnom poplatku pri zvyšujúcom sa počte priamych rezervácií sa zvyšuje aj suma provízií, ktoré musíte zaplatiť dodávateľovi booking engine.

Booking engine Bookwize je priekopnícky online rezervačný systém pre maximalizáciu výkonnosti a výnosov. Je kombináciou jednoduchého používania booking engine, plne vybaveného channel managera, ako aj sady nástrojov a reportov, ktoré hoteliérom umožňujú robiť rozumné rozhodnutia s cieľom zvýšiť priame rezervácie hotela a celkové príjmy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Chcete dostávať rady a tipy ako zlepšiť marketing, zvýšiť priame rezervácie a zabezpečiť si lojálnych klientov? Prihláste sa na odber nášho newslettra