Školenia pre front office

Kľúčovým cieľom tréningov je nastaviť úroveň štandardov kvality práce a zabezpečiť zvýšenie tržieb. Pripravíme zamestnancov na zvládanie náročných situácii, vybavíme ich schopnosťami a zručnosťami pre profesionálne vystupovanie a komunikáciu.

01. Zásady komunikácie recepcie

Cieľom školenia je rozvinúť efektívnu komunikáciu a zručnosti zamestnanca recepcie, zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb, dosiahnuť zvýšenie tržieb správnym predajom produktu, pripraviť zamestnanca recepcie na zvládanie stresových situácii, naučiť sa riešiť konflikty a v neposlednej miere dokázať chrániť súkromie klienta a jeho bezpečnosť.


Čo sa naučíte?

 • Recepcia = kľúčové miesto 1. kontaktu s klientom – prečo je recepcia dôležitá pre vytvorenie pozitívneho prvého dojmu klienta
 • Predpoklady zamestnanca recepcie – čo sa očakáva od zamestnanca recepcie, čo by mal ovládať, akú úlohu zohráva v celom procese od príchodu klienta až po jeho odchod z hotela
 • Hlavné zásady a návyky komunikácie recepčného
 • Prečo je dôležité poznať produkt a všetky hotelové služby
 • Priama komunikácia s klientom, medzi kolegami
 • Telefonická komunikácia – zručnosti pre efektívne vedenie hovoru, ako vytvoriť pozitívny dojem počas telefonického kontaktu
 • Písomná komunikácia – posilniť techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie, ako odstrániť zlozvyky písomnej komunikácie a tým zvýšiť kvalitu komunikácie
 • Riešenie sťažností – stanovenie firemných pravidiel a procedúr vybavovania sťažností, praktické návody a užitočné stratégie pri komunikácii a spôsobu vybavovania sťažností zákazníkov
 • Reklamácia
 • Ochrana súkromia, majetku, zdravia a života klienta
 • Modelové situácie

Cena:

* Cena sa vyvíja od počtu účastníkov

Čas: 210 min. Cena od: od 260 € *
Mám záujem o školenie

02. Check-in/Check-out

Kľúčom k spokojnému klientovi je správne nastavenie a zabezpečenie hotelových procesov. Náš profesionálny lektor vám poskytne rady a návody, ako zabezpečiť jednotnú a profesionálnu registráciu a vyúčtovanie klienta. Check-in predstavuje proces dôležitého prvého kontaktu klienta s hotelom, kedy si klient o hoteli vytvára prvý dojem. Check-out, proces odchodu klienta, kedy veľa krát práve od správneho vyúčtovania závisí aj tá skutočnosť, či sa klient do hotela opäť vráti.


Čo sa naučíte?

 • Predregistrácia
 • VIP klienti – spôsoby práce a štandardy s VIP klientmi, prečo sú VIP klienti najlepší marketéri
 • Prečo je príprava na príchod klienta tak dôležitá, ako nám príprava pomôže zabezpečiť ľahký priebeh na recepcii
 • Check in – individuálni klienti, skupiny
 • Ako vytvoriť pozitívny dojem o hoteli pre klienta
 • Ako maximalizovať tržby prostredníctvom predaja nad bežný rámec
 • Ako aktívne ponúkať a predávať ďalšie produkty a služby hotela
 • Hlavné úlohy recepcie počas pobytu klienta – riešenie pripomienok klientov, starostlivosť o klientovu bezpečnosť
 • Odchod hosťa – check out
 • Rekapitulácia pobytu, zhodnotenie poskytnutých a čerpaných služieb, zhodnotenie kvality a získanie spätnej väzby
 • Spôsoby platby – garancia platby, platba platobnou kartou, platba na faktúru, platba v hotovosti
 • Kontrola hotelového účtu v nadväznosti na garanciu platby
 • Ako urobiť z klienta priameho nositeľa reklamy, pozitívneho autora hodnotenia vášho hotela na referenčných stránkach
 • Hlavné zásady riešenia sťažností a pripomienok
 • Modelové situácie

Cena:

* Cena sa vyvíja od počtu účastníkov

Čas: 210 min. Cena od: od 260 € *
Mám záujem o školenie

03. Rezervačný proces

Ako zatraktívniť produkt a podporiť tak úspešný predaj? Cieľom školenia je na základe aktívneho predaja dosiahnuť zvýšenie tržieb. Spolu s nami zvládnete proces, ktorým zabezpečíte predaj správnej izby, správnemu klientovi, za správnu cenu, v správny čas. Predstavíme metódy, ktorými zamestnanec recepcie ovplyvňuje tržby, metódy, ktorými efektívne získa rezerváciu a návod, spôsob, ako postupovať pri overbookingu.


Čo sa naučíte?

 • Pracovník rezervačného oddelenia = Predajca/obchodník
 • Hlavné kroky rezervačného procesu
 • Individuálne rezervácie – základné zásady a postupy, ktoré je potrebné dodržať s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu obsadenosť s maximálnymi cenami
 • Skupinové rezervácie – základné kritériá predajnej stratégie a stanovenie ponuky pre skupiny, aké zásady je potrebné dodržať
 • Zdroje rezervácie – Priama rezervácia na recepcii (emailová, telefonická), rezervácia cez webovú stránku (rezervačný formulár), rezervácia cez internetové kanále (Booking, HRS a pod.) alebo prostredníctvom sprostredkovateľa (cestovné kancelárie, agentúry a pod.)
 • Ako použiť „Pokusný proces uzavretia predaja“
 • Prekonávanie prekážok – s akými prekážkami sa stretnete, s čím zákazník nemusí byť spokojný, voči čomu môže mať výhrady (skúsenosti z praxe). Poskytneme jednoduché a zaujímavé rady, riešenia a niekoľko tipov, ako prekonať zákazníkove námietky a uzavrieť obchod.
 • Detaily rezervácie
 • Potvrdenie rezervácie – čo musí obsahovať potvrdenie rezervácie. Každý potvrdený dopyt alebo potvrdenie rezervácie z rezervačného systému, je obchodná zmluva.
 • Storno podmienky
 • Overbooking – ako dosiahnuť maximálnu obsadenosť, aké sú výhody a riziká tejto metódy
 • Modelové situácie

Cena:

* Cena sa vyvíja od počtu účastníkov

Čas: 210 min. Cena od: od 260 € *
Mám záujem o školenie

04. Krízové situácie

Cieľom školenia je pripraviť zamestnanca recepcie na zvládanie stresových a krízových situácii, s ktorými sa počas práce denne stretáva. Poskytneme vám návod na efektívnu komunikáciu v krízových situáciách.


Čo sa naučíte?

 • Komunikačné zručnosti a postup pri riešení krízových situácii
 • Druhy krízových situácii
 • Riešenia krízových situácii
 • Modelové situácie

Cena:

* Cena sa vyvíja od počtu účastníkov

Čas: 120 min. Cena od: od 150 € *
Mám záujem o školenie

Chcete dostávať rady a tipy ako zlepšiť marketing, zvýšiť priame rezervácie a zabezpečiť si lojálnych klientov? Prihláste sa na odber nášho newslettra