Školenia pre housekeeping

Jednou z najdôležitejších úloh je existencia štandardov, na ktorých základe sa musí postupovať. Ich striktné dodržiavanie, pravidelný tréning zamestnancov je cestou k zaisteniu štandardov kvality.

Basic modul – Analýza a základné nastavenie systému

Cieľom auditu je na základe analýzy aktuálneho systému a spôsobu vykonávania housekeeping činností analyzovať a navrhnúť systém na zlepšenie organizácie práce, zvýšenie efektivity práce a zníženie prevádzkových nákladov.

 • Analýza aktuálneho systému a spôsobu vykonávania housekeeping činností.
 • Vysvetlenie správnej komunikácie chyžnej smerom ku klientovi hotela.
 • Nastavenie zásad a postupov pri vstupe do hotelovej izby.
 • „Linen management“ – manažment posteľného prádla.
 • Nastavenie zásad manipulácie zamestnanca s vecami zákazníka.
 • Vysvetlenie dôležitosti, významu a spôsob práce s checklistami pre posteľné prádlo, čistiace prostriedky,….
 • Nastavenie systému efektívneho upratania hotelovej izby podľa definovaných štandardov a postupov.
 • Ako správne nastaviť systém a komunikáciu medzi oddeleniami pri odstraňovací závad.
 • Zvládanie krízových situácií, riešenie sťažností s cieľom pomôcť vyriešiť problém.
 • Základné informácie o Dress code, spolupráci s ostatnými oddeleniami.
 • Konzultácia.

* V závislosti od veľkosti hotelového zariadenia, počtu typov izieb a ďalších faktorov.

Čas: 2 dni Cena od: 660 € *
Mám záujem o školenie

Profi modul – Analýza a komplexné nastavenie systému

Cieľom auditu je na základe analýzy aktuálneho systému a spôsobu vykonávania housekeeping činností komplexne navrhnúť a zaviesť do používania systém a štandardy pre celé oddelenie Housekeeping v nadväznosti na všetky dotknuté ostatné oddelenia hotela. V priebehu auditu vykonáme snímky pracovného dňa (jednotlivých typov izieb a spoločenských priestorov), na základe ktorých vypracujeme presný časový rámec potrebný na upratanie jednotlivých typov izieb. Klient po skončení auditu dostane komplexne spracovaný obrazový manuál (smernicu) s presne definovanými hotelovými štandardami!


 • Úlohy housekeeping manažmentu s dôrazom na rozvoj manažérskych zručností.
 • Správny výber chyžných, vedenie a motivovanie personálu k dodržiavaniu hotelových štandardov kvality.
 • Analýza aktuálneho systému a spôsobu vykonávania housekeeping činností.
 • Zostavenie denného harmonogramu práce, správne rozdeľovanie práce a Time management.
 • Optimálne rozdelenie pracovného času v nadväznosti na dosahovanie vysokej efektivity práce.
 • Vysvetlenie správnej komunikácie chyžnej smerom ku klientovi hotela.
 • Nastavenie zásad a postupov pri vstupe do hotelovej izby.
 • „Linen management“ – manažment posteľného prádla.
 • Nastavenie systému manipulácie zamestnanca s vecami zákazníka.
 • Vysvetlenie dôležitosti, významu a spôsob práce s checklistami pre posteľné prádlo, čistiace prostriedky,….
 • Nastavenie efektívneho systému upratania hotelovej izby podľa definovaných štandardov a postupov.
 • Nastavenie systému generálneho upratovania.
 • Význam správneho používania čistiacich prostriedkov, ich dávkovanie, úsporné a bezpečné používanie, správne priradenie prípravkov k jednotlivým objektom čistenia.
 • Zvládanie krízových situácií, riešenie sťažností s cieľom pomôcť vyriešiť problém k spokojnosti klienta.
 • Ako správne nastaviť systém a komunikáciu medzi oddeleniami pri odstraňovací závad.
 • Základné informácie o Dress code, spolupráci s ostatnými oddeleniami.
 • Riešenie modelových situácií.
 • Konzultácia.

* V závislosti od veľkosti hotelového zariadenia, počtu typov izieb a ďalších faktorov.

Čas: od 1 týždňa * Cena od: 1350 € *
Mám záujem o školenie

Chcete dostávať rady a tipy ako zlepšiť marketing, zvýšiť priame rezervácie a zabezpečiť si lojálnych klientov? Prihláste sa na odber nášho newslettra