Školenia pre Housekeeping

Housekeeping je ďalším kľúčovým úsekom ubytovacieho oddelenia. Význam dobre fungujúceho úseku Housekeeping spočíva v dobre upratanej a pripravenej izbe pre klienta, v starostlivosti o spoločné priestory a celkovo v starostlivosti o celý hotel. Plánovanie a riadenie nákladov je jednou z hlavných úloh tohto úseku. Najdôležitejšou úlohou je existencia spracovaných štandardov, na ktorých základe sa musí postupovať. Ich striktné dodržiavanie, pravidelný tréning zamestnancov k ich znalostiam je cestou k zaisteniu štandardov kvality.


Basic modul - Analýza a základné nastavenie systému

Cieľom auditu je na základe analýzy aktuálneho systému a spôsobu vykonávania housekeeping činností analyzovať a navrhnúť systém na zlepšenie organizácie práce, zvýšenie efektivity práce a zníženie prevádzkových nákladov.


 • Analýza aktuálneho systému a spôsobu vykonávania housekeeping činností.
 • Vysvetlenie správnej komunikácie chyžnej smerom ku klientovi hotela.
 • Nastavenie zásad a postupov pri vstupe do hotelovej izby.
 • „Linen management“ – manažment posteľného prádla.
 • Nastavenie zásad manipulácie zamestnanca s vecami zákazníka.
 • Vysvetlenie dôležitosti, významu a spôsob práce s checklistami pre posteľné prádlo, čistiace prostriedky,....
 • Nastavenie systému efektívneho upratania hotelovej izby podľa definovaných štandardov a postupov.
 • Ako správne nastaviť systém a komunikáciu medzi oddeleniami pri odstraňovací závad.
 • Zvládanie krízových situácií, riešenie sťažností s cieľom pomôcť vyriešiť problém.
 • Základné informácie o Dress code, spolupráci s ostatnými oddeleniami.
 • Konzultácia.

 Čas: 2 dni
 Cena: od 660 € *

* V závislosti od veľkosti hotelového zariadenia, počtu typov izieb a ďalších faktorov.


Profi modul - Analýza a komplexné nastavenie systému

Cieľom auditu je na základe analýzy aktuálneho systému a spôsobu vykonávania housekeeping činností komplexne navrhnúť a zaviesť do používania systém a štandardy pre celé oddelenie Housekeeping v nadväznosti na všetky dotknuté ostatné oddelenia hotela. V priebehu auditu vykonáme snímky pracovného dňa (jednotlivých typov izieb a spoločenských priestorov), na základe ktorých vypracujeme presný časový rámec potrebný na upratanie jednotlivých typov izieb. Klient po skončení auditu dostane komplexne spracovaný obrazový manuál (smernicu) s presne definovanými hotelovými štandardami!


 • Úlohy housekeeping manažmentu s dôrazom na rozvoj manažérskych zručností.
 • Správny výber chyžných, vedenie a motivovanie personálu k dodržiavaniu hotelových štandardov kvality.
 • Analýza aktuálneho systému a spôsobu vykonávania housekeeping činností.
 • Zostavenie denného harmonogramu práce, správne rozdeľovanie práce a Time management.
 • Optimálne rozdelenie pracovného času v nadväznosti na dosahovanie vysokej efektivity práce.
 • Vysvetlenie správnej komunikácie chyžnej smerom ku klientovi hotela.
 • Nastavenie zásad a postupov pri vstupe do hotelovej izby.
 • „Linen management“ – manažment posteľného prádla.
 • Nastavenie systému manipulácie zamestnanca s vecami zákazníka.
 • Vysvetlenie dôležitosti, významu a spôsob práce s checklistami pre posteľné prádlo, čistiace prostriedky,....
 • Nastavenie efektívneho systému upratania hotelovej izby podľa definovaných štandardov a postupov.
 • Nastavenie systému generálneho upratovania.
 • Význam správneho používania čistiacich prostriedkov, ich dávkovanie, úsporné a bezpečné používanie, správne priradenie prípravkov k jednotlivým objektom čistenia.
 • Zvládanie krízových situácií, riešenie sťažností s cieľom pomôcť vyriešiť problém k spokojnosti klienta.
 • Ako správne nastaviť systém a komunikáciu medzi oddeleniami pri odstraňovací závad.
 • Základné informácie o Dress code, spolupráci s ostatnými oddeleniami.
 • Riešenie modelových situácií.
 • Konzultácia.

 Čas: od 1 týždňa *
 Cena: od 1350 € *

* V závislosti od veľkosti hotelového zariadenia, počtu typov izieb a ďalších faktorov.


VYBERÁME Z REFERENCIÍ

Môžete sa spoľahnúť na individuálny prístup a vynikajúce odborné služby. S ohľadom na potreby jednotlivých HoReCa zákazníkov zrealizujeme služby, ktoré Vám prinesú vyšší počet rezervácií, objednávok, zákazníkov a zvýšia kvalitu vami poskytovaných služieb.


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Bezplatná úvodná konzultácia alebo vypracovanie cenovej ponuky. Presvedčíme vás, ako sa dajú veci robiť lepšie a efektívnejšie.


napíšte nám
info@erdo.sk

telefónny kontakt
+421 (0) 911 508 501

erdo s.r.o.
Rajecká cesta 17, Žilina

Chcete dostávať rady a tipy ako zlepšiť marketing, zvýšiť priame rezervácie a zabezpečiť si lojálnych klientov? Prihláste sa na odber nášho newslettra.