Školenia pre Obchod

Ako zabezpečiť, aby obchodný manažér hotela pracoval efektívne a úspešne, bol spokojný s výsledkami práce a rozumel „zákonom“, ktorými sa obchod v hotelierstve riadi? Cieľom školenia je definovať, porozumieť a používať pravidlá úspešného obchodu aplikovaného na podmienky v hotelierstve a dosiahnuť nastavenie obchodnej politiky vybraného hotela, ktorá prináša reálne výsledky.


01. Organizácia pracovného dňa/týždňa Sales manažéra

Cieľom tohto vzdelávacieho bloku je poznať správne kroky, ktoré vedú k návšteve/k stretnutiu s klientom.


 • Sales manažér ako predajca služieb a filozofie hotela
 • Hlavné pravidlá pri zostavovaní plánu efektívneho pracovného týždňa
 • Nastavenie vízie, krátkodobých, strednodobých a dlhodobých plánov
 • Porozumenie zdrojom a štatistike „veľkých“ čísel
 • Ciele návštevy ako sa stať prvou voľbou
 • Príprava reálnej návštevy/stretnutia
 • Telefonovanie = vzbudenie záujmu
 • Modelové situácie, nastavenie pracovného týždňa Sales manažéra

 Čas: 120 min.
 Cena: 150 €


02. Zbieranie informácií o klientovi

Cieľom tohto vzdelávacie bloku je byť na návštevu/stretnutie s klientom pripravení, vzbudiť záujem, budovať dôveru a stať sa prvou voľbou.


 • Otázky ako základný nástroj úspešnosti obchodu, prejavenie záujmu a budovanie dôvery
 • Potreby klienta, nastavenie obchodnej politiky a zásad
 • Pravidlo prvého dojmu
 • Predajné pomôcky – ako si ich zostaviť, ako ich prispôsobiť typológii klienta
 • Načúvanie a jeho tajomstvá a dôsledky
 • Poznanie svojho produktu z hľadiska výhod a jeho špecifík a ako toto poznanie využiť smerom ku klientovi
 • Modelové situácie na tvorbu možných otázok, možnosti reakcie, príklady komunikácie klienta a ich výpovedná hodnota, produkt z hľadiska výhod

 Čas: 150 min.
 Cena: 190 €


03. Návšteva/stretnutie s klientom

Cieľom tohto vzdelávacie bloku je vedenie návštevy/stretnutia s klientom spôsobom, ktorý vedie v úspechu a schopnosť analyzovať stretnutie so zameraním na budúcnosť a zvyšovanie kompetencií a zručnosti obchodného manažéra.


 • Prezentácia ponuky spôsobom, ktorý vychádza z poznania potrieb klienta a určenia miery akceptácie up-sellingu
 • Prekonávanie námietok, kedy prijímať námietku ako predajný signál
 • Zvládanie odmietnutia, dočasného neúspechu
 • Porozumenie štatistikám
 • Analýza stretnutia
 • Modelové situácie na prezentáciu a analýzu ponuky s využitím správnych komunikačných kanálov, typy námietok a ako na ne reagovať, hra s číslami

 Čas: 180 min.
 Cena: 225 €


04. Návšteva/stretnutie s klientom za účasti lektora v roli pozorovateľa

Cieľom je absolvovať návštevu/stretnutie s klientom pod dohľadom lektora obchodných zručností, pričom výsledkom dohľadu je vyzdvihnúť to, čo obchodný manažér robí dobre, čo má zachovať a čo rozvinúť. Táto forma dohľadu vychádza z poznania, že získané teoretické zručnosti aplikované správne do používania zvyšujú nielen kvalitu práce ale aj mieru vnútornej motivácie obchodného manažéra ako aj z faktu, že uvedomenie prináša zručnosť, ktorá je trvalá.


 • Na začiatku návštevy/stretnutia sú zadefinované ciele návštevy/stretnutia
 • Aplikovanie „teoretických poznatkov“ v rámci reálnej návštevy pod dohľadom lektora. Obchodný manažér vedie návštevu/stretnutie, lektor pozoruje priebeh stretnutia
 • Po skončení návštevy/stretnutia si odovzdajú vzájomne spätnú väzbu, ktorá vedie k uvedomeniu si nových poznatkov a zručností. Lektor pracuje metódou koučovacieho prístupu.

 Čas: 45 - 60 min.
 Cena: od 65 €


05. Osobný koučing

Cieľom je poskytnúť možnosť obchodnému manažérovi sedenie s lektorom formou koučingu. Koučing je špecifická forma vedenia ľudí za účelom odstránenia vnútorných limitov a bariér, ktoré bránia úspechu a odhalenie vlastného potenciálu a možností. Priebeh sedenia je špecifický, nejedná sa o poskytnutie rád a návodov, ale nastavenie vlastnej formy osobného rozvoja a riešenie situácie so zameraním sa na zvyšovanie viery v samého seba a miery zodpovednosti. Počas sedenia (spravidla 3-4 sedení po 60 minút) koučovaný môže získať zručnosti v používaní metóde, ktorá vedie k seba-koučovaniu pri následných životných situáciách.


 Čas: 45 - 60 min.
 Cena: od 65 €


VYBERÁME Z REFERENCIÍ

Môžete sa spoľahnúť na individuálny prístup a vynikajúce odborné služby. S ohľadom na potreby jednotlivých HoReCa zákazníkov zrealizujeme služby, ktoré Vám prinesú vyšší počet rezervácií, objednávok, zákazníkov a zvýšia kvalitu vami poskytovaných služieb.


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Bezplatná úvodná konzultácia alebo vypracovanie cenovej ponuky. Presvedčíme vás, ako sa dajú veci robiť lepšie a efektívnejšie.


napíšte nám
info@erdo.sk

telefónny kontakt
+421 (0) 911 508 501

erdo s.r.o.
Rajecká cesta 17, Žilina

Chcete dostávať rady a tipy ako zlepšiť marketing, zvýšiť priame rezervácie a zabezpečiť si lojálnych klientov? Prihláste sa na odber nášho newslettra.