PORADENSTVO PRE HORECA

Ponúkame komplexné portfólio služieb pri napĺňaní vašich cieľov

Jadrom erdo tímu je skupina nadšencov zložená zo špecialistov s odbornými a praktickými skúsenosťami a znalosťami. Našim jediným cieľom je váš úspech! Preto našich školiteľov neustále trénujeme a vzdelávame, aby ste vy mohli dostať a využiť to najlepšie.


Skúsenosti

Všetci naši špecialisti majú potrebné dlhoročné, praktické skúsenosti, vedomosti a odborné znalosti, aby priniesli hmatateľné výsledky v čo najväčšej možnej miere a v čo najkratšom čase.

Odbornosť

Prinášame odborné prevádzkové postupy a návody na zabezpečenie maximálnej podpory vášho hotelového biznisu, obchodných cieľov.Cenné znalosti a vedomosti s neustálym vzdelávaním našich špecialistov zaručujú výsledky.

Osobný prístup

Počas celého procesu sme v stálom kontakte s našimi klientami. Komunikujeme každé odporúčanie a návrh, ktoré sme vytvorili na mieru vášmu hotelu. Je pre nás dôležité vysvetľovať všetky postupy a metódy, ktoré sme zvolili (v priebehu) našej spolupráce.

SLUŽBY

Hotelierstvo je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť s veľkým potenciálom, ktorá musí dokázať reagovať na meniace sa potreby trhu.
Uvedomujeme si, že ak chceme, aby hotel fungoval efektívne ako celok, je nevyhnutné komplexne zladiť jeho jednotlivé súčasti.


Naše riešenia zohľadňujú všetky na seba nadväzujúce činnosti hotela, ktoré je potrebné optimalizovať ako jednotlivo s ohľadom na špecifiká každého z nich, tak aj komplexne. Zároveň musíme mať na zreteli spoločný obchodný cieľ (obchodnú stratégiu), ktorú potrebujeme dosiahnuť.

OBCHOD & MARKETING

Umenie taktiky predaja sa z veľkej časti zakladá na tom, robiť veci inak – inak ako konkurencia, lepšie ako hosť očakáva. Mať "správny obchodný model" je kľúčom k úspešnému fungovaniu a prevádzkovaniu zariadenia.


 • Chcete zvýšiť tržby svojho ubytovacieho zariadenia?
 • Chcete zvýšiť priemernú predajnú cenu izby a percento obsadenosti?
 • Chcete zvýšiť tržby za reštauračné, kongresové, wellness a iné doplnkové služby?
 • Chcete získať nových klientov?

Čo prinášame:

Náš obchodný a marketingový tím tvoria odborníci s rozsiahlymi znalosťami marketingu, predajnými, obchodnými, vyjednávacími a koučingovými zručnosťami.
Vykonáme podrobný audit s cieľom zabezpečiť, že vaše obchodné oddelenie PREDÁVA správne!


Pripravíme:
 • Analýza a návrh cenovej politiky (cenotvorba a výška zliav).
 • Zostavenie obchodného plánu a definovanie strategických cieľov.
 • Zostavenie predajných produktov, vypracovanie vzorov cenových ponúk (svadby, kongresy, firemné večierky,....).
 • Nastavenie systému oslovovania a získavania nových klientov (návrh korporátnych zmlúv), starostlivosti o klientov, riešenie sťažností klientov.
 • Prieskum trhu - e-channels, analýza konkurencie (porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov).
 • Koordinácia marketingových a PR aktivít.

Odporúčané školenia pre obchod
Odporúčané školenia pre marketing

FRONT OFFICE (RECEPCIA)

Pre spokojnosť zákazníka je potrebné vynaložiť maximálne úsilie. Dôležité je vytvoriť pozitívny prvý dojem a následne prekonať jeho očakávania.


 • Chcete navýšiť tržby aktívnym predajom ponúkaných služieb a pretransformovať personál recepcie na zainteresovaných predajcov vašich produktov?
 • Chcete, aby prvých 5min. pobytu klienta v hoteli, ktoré sú dôležité pre jeho prvý dojem, boli pozitívne?
 • Chcete, aby váš personál vedel zvládať a riešiť reklamácie, sťažnosti a námietky?

Čo je dôležité?

Najdôležitejším predpokladom úspechu je motivácia zamestnancov recepcie. Klient rozpozná, či je personál zanietený a presvedčený o tom, že produkt, ktorý predáva je kvalitný. Podmienkou úspešnej komunikácie s klientom za účelom predaja je detailná znalosť produktu, čo podporí následný predaj všetkých služieb hotela klientovi. Zamestnanec recepcie musí detailne poznať produkt a musí byť schopný klientovi ponúknuť a predať všetky služby hotela. Efektívne nastavené postupy a procesy vedú k spokojnosti klienta.


Pripravíme:

Dokážeme Vám efektívne poradiť a vypracovať riešenie v nasledovných oblastiach:

 • Vypracovanie a nastavenie štandardov, interných smerníc a formulárov s cieľom zabezpečenia vysokého štandardu služieb (všeobecné obchodné podmienky, ubytovací a reklamačný poriadok).
 • Nastavenie postupov s cieľom zvýšenia kvality a zvýšenia tržieb s dôrazom na predajné a komunikačné zručnosti.
 • Základné zásady a návyky zamestnanca recepcie pri organizovaní a plánovaní činností.
 • Školenia a tréningy.

Odporúčané školenia

HOUSEKEEPING

Základom pre efektívne fungovanie tohto úseku je správne rozdelenie organizácie práce postavené na kvalitatívnych štandardoch hotela. Tieto sú prísľubom vysokej kvality, ktorú klient od hotela očakáva.


 • Chcete maximalizovať tržby efektívnym využitím ubytovacích kapacít?
 • Chcete mať klientov, ktorí sa k vám budú vracať?
 • Chcete znížiť prevádzkové náklady a mať prehľad o vynaložených prostriedkoch?
 • Chcete zvýšiť výkony, kvalitu služieb, zaistiť ochranu súkromia a majetku klientov?
 • Chcete „zelenou“ cestou zlepšiť povesť hotela a znížiť tak náklady?

Čo je dôležité?
Tak ako je na úseku recepcie každodenným heslom ústretové správanie, tak u pracovníkov housekeepingu platí, že pocit čistoty robí hotel hotelom. Jednou z kľúčových úloh a činností tohto oddelenia je plánovanie a riadenie nákladov. Ide veľa krát o drobné výdavky, ale je potrebné mať na pamäti, že docielená úspora 1 izby sa automaticky násobí celkovým počtom izieb.
Pripravíme:
 • Vypracovanie a nastavenie štandardov a interných smerníc.
 • Nastavenie efektívneho rozdelenia činností s cieľom optimalizácie pracovného času.
 • Nastavenie efektívnej komunikácie chyžnej smerom ku klientovi.
 • Nastavenie limitov spotreby čistiacich prostriedkov a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
 • Nastavenie systému skladového hospodárstva, jeho evidencie a kontrola spotreby.

Odporúčané školenia

GASTRO ÚSEK

Je všeobecne známe, že ľudia si pamätajú negatívne skúsenosti dlhšie ako tie pozitívne. Rozhodujúcim faktorom pre úspech Gastro úseku je správne plánovanie a zostavenie ponuky jedál, nápojov, cenovej politiky. Jedálny lístok je vizitkou gastronóma a zároveň účinným nástrojom podpory predaja.


 • Chcete mať spokojných zákazníkov?
 • Chcete zvýšiť návštevnosť reštaurácie?
 • Chcete zvýšiť štandardy poskytovaných služieb?
 • Chcete mať poriadok v skladovom hospodárstve?
 • Obávate sa kontrol štátnych orgánov na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek?

Pripravíme:
 • Vypracovanie a nastavenie interných smerníc, noriem, formulárov (vypracovanie prevádzkového a reklamačného poriadku, ....).
 • Optimalizácia skladového systému, nastavenie systému skladov (príjem, výdaj, inventúry, presuny, odpisy, kalkulácie, vyúčtovanie).
 • Vytvorenie a nastavenie HACCP systému.
 • Zostavenie jedálneho, nápojového lístka a ich cenotvorba.
 • Výpočet nákladov a ziskovosti na menu.
 • Gastro marketing (grafický dizajn jedálneho, nápojového lístka, vínnej karty, ....).
 • Riadenie zásob.
 • Riadenie nákupu.
 • Vytvorenie správnych predajných produktov (napr. Catering, svadby, ....).

Odporúčané školenia

VYBERÁME Z REFERENCIÍ

Môžete sa spoľahnúť na individuálny prístup a vynikajúce odborné služby. S ohľadom na potreby jednotlivých HoReCa zákazníkov zrealizujeme služby, ktoré Vám prinesú vyšší počet rezervácií, objednávok, zákazníkov a zvýšia kvalitu vami poskytovaných služieb.


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Bezplatná úvodná konzultácia alebo vypracovanie cenovej ponuky. Presvedčíme vás, ako sa dajú veci robiť lepšie a efektívnejšie.


napíšte nám
info@erdo.sk

telefónny kontakt
+421 (0) 911 508 501

erdo s.r.o.
Rajecká cesta 17, Žilina

Chcete dostávať rady a tipy ako zlepšiť marketing, zvýšiť priame rezervácie a zabezpečiť si lojálnych klientov? Prihláste sa na odber nášho newslettra.