FRONT OFFICE (RECEPCIA)

Pre spokojnosť zákazníka je potrebné vynaložiť maximálne úsilie. Dôležité je vytvoriť pozitívny prvý dojem a následne prekonať jeho očakávania. Je potrebné urobiť všetko pre spokojnosť klienta, vytvoriť pozitívny prvý dojem a prekonať jeho očakávania.

  • Chcete navýšiť tržby aktívnym predajom ponúkaných služieb a pretransformovať personál recepcie na zainteresovaných predajcov vašich produktov?
  • Chcete, aby prvých 5min. pobytu klienta v hoteli, ktoré sú dôležité pre jeho prvý dojem, boli pozitívne?
  • Chcete, aby váš personál vedel zvládať a riešiť reklamácie, sťažnosti a námietky?
Čo je dôležité?
Najdôležitejším predpokladom úspechu je motivácia zamestnancov recepcie. Klient rozpozná, či je personál zanietený a presvedčený o tom, že produkt, ktorý predáva je kvalitný. Podmienkou úspešnej komunikácie s klientom za účelom predaja je detailná znalosť produktu, čo podporí následný predaj všetkých služieb hotela klientovi. Zamestnanec recepcie musí detailne poznať produkt a musí byť schopný klientovi ponúknuť a predať všetky služby hotela. Efektívne nastavené postupy a procesy vedú k spokojnosti klienta.
Pripravíme:
Dokážeme Vám efektívne poradiť a vypracovať riešenie v nasledovných oblastiach:
  • Vypracovanie a nastavenie štandardov, interných smerníc a formulárov s cieľom zabezpečenia vysokého štandardu služieb (všeobecné obchodné podmienky, ubytovací a reklamačný poriadok)
  • Nastavenie postupov s cieľom zvýšenia kvality a zvýšenia tržieb s dôrazom na predajné a komunikačné zručnosti
  • Základné zásady a návyky zamestnanca recepcie pri organizovaní a plánovaní činností
  • Školenia a tréningy

VYBERÁME Z REFERENCIÍ

Môžete sa spoľahnúť na individuálny prístup a vynikajúce odborné služby. S ohľadom na potreby jednotlivých HoReCa zákazníkov zrealizujeme služby, ktoré Vám prinesú vyšší počet rezervácií, objednávok, zákazníkov a zvýšia kvalitu vami poskytovaných služieb.


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Bezplatná úvodná konzultácia alebo vypracovanie cenovej ponuky. Presvedčíme vás, ako sa dajú veci robiť lepšie a efektívnejšie.


napíšte nám
info@erdo.sk

telefónny kontakt
+421 (0) 911 508 501

erdo s.r.o.
Rajecká cesta 17, Žilina

Chcete dostávať rady a tipy ako zlepšiť marketing, zvýšiť priame rezervácie a zabezpečiť si lojálnych klientov? Prihláste sa na odber nášho newslettra.