VZDELÁVANIE & TRÉNINGY

Vzdelávanie presne nadväzuje na štandardy a postupy, ktoré sú šité na mieru každému hotelu a jeho stratégii.

 • Chcete mať motivovaných a lojálnych zamestnancov?
 • Chcete mať dobre vyškolených zamestnancov?
 • Chcete mať spokojných zákazníkov, ktorí sa k vám budú radi vracať?
 • Chcete mať účinný odmeňovací systém na zvýšenie zainteresovanosti zamestnancov a zvýšenie tržieb?
 • Viete ako motivovať zamestnancov k vlastnému rozvoju, zvyšovaniu kvalifikácie a kreatívnemu prístupu pri riešení problémov?
Čo je dôležité?
Zvyšovať úroveň riadenia ľudského kapitálu v spoločnostiach a zvyšovať pridanú hodnotu a návratnosť investícií do ľudského kapitálu. Eliminovať obvyklé problémy, akými sú vysoká fluktuácia, nízka motivácia zamestnancov, nerovnomerné vyťaženie pracovníkov, príliš veľa úrovní reportovania, duplicitné úlohy, nedostatočné pochopenie zodpovedností zamestnancami.
Služby, ktoré pomôžu maximalizovať prínos každého zamestnanca:
 • Vzdelávacie a rozvojové programy pre vrcholový manažment
 • Tréningy a školenia pre stredný manažment
 • Podpora zamestnancov formou ďalšieho vzdelávania a profesijného rastu pre zamestnancov v rámci organizácie
 • Vypracovanie kľúčových ukazovateľov na meranie výkonnosti pre jednotlivé pracovné pozície
 • Vypracovanie motivačného systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov
 • Vytvorenie efektívnej organizačnej štruktúry, jasných a stručných pracovných náplní a súvisiacich cieľov pre každú pozíciu v organizácii
 • Efektívne nastavenie harmonogramu práce pre jednotlivé pracovné pozície a úseky
 • Kaučing

VYBERÁME Z REFERENCIÍ

Môžete sa spoľahnúť na individuálny prístup a vynikajúce odborné služby. S ohľadom na potreby jednotlivých HoReCa zákazníkov zrealizujeme služby, ktoré Vám prinesú vyšší počet rezervácií, objednávok, zákazníkov a zvýšia kvalitu vami poskytovaných služieb.


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Bezplatná úvodná konzultácia alebo vypracovanie cenovej ponuky. Presvedčíme vás, ako sa dajú veci robiť lepšie a efektívnejšie.


napíšte nám
info@erdo.sk

telefónny kontakt
+421 (0) 911 508 501

erdo s.r.o.
Rajecká cesta 17, Žilina

Chcete dostávať rady a tipy ako zlepšiť marketing, zvýšiť priame rezervácie a zabezpečiť si lojálnych klientov? Prihláste sa na odber nášho newslettra.